Klinické štúdie

 

1. Nové trvalé anti-mikrobiálne zušľachťovanie pre textil.


Gettings RL, Triplett BL: A new durableantimicrobial finish for textiles. AATCC Book of Papers, 1978:259–61.
 

Prvé zverejnené publikácie výskumníkovz dvoch spoločností Dow Corning Corporation. a BurlingtonIndustries pre AEM5700, kvartérne zlúčeniny amožných aplikáciáchtextilného zušľachťovania. Už v 70-tychrokoch bol AEGISTM, pod záštitou spoločnostiBurlington, jedného z najväčšíchvýrobcov ponožiek na svete, použitý, abyzabránil mikrobiálnej kolonizáciívo výrobkoch a rovnako tak aby zabránilnepríjemným pachom. Táto publikácia opisuje anti-mikrobiálnuúčinnosť a použiteľnosť metódy.2. AEGISTM ošetrená hodvábna tkanina DermaSilk® – chemické testy Mandrioli


P:DermaSilk® fabric treated with AEGISTM – chemicaltest; Consiglio nazionale delle Ricerche, Instituto di Scienzedell’Atmosfera e del Clima, Oct. 15, 2003. 

Vďaka svojím vlastnostiam môže byť medicínskahodvábna tkanina DermaSilk® priamo na mokrej ako aj suchej pokožke, bez toho aby došlo k strate anti-mikrobiálnej zložke AEGISTM. Pevná väzba s AEGISTM umožňuje hodvábnemu vláknu opakované pranie bez straty anti-mikrobiálnej zložky.

3. AEGISTM ošetrená hodvábna tkanina DermaSilk® – mikrobiálne testy


Mandrioli P: DermaSilk® fabric treated withAEGISTM – microbiological test; Consiglio nazionale delleRicerche, Instituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima,Oct. 15, 2003. 

Narozdiel od konvenčných oxidačných dezinfikačných látok, ktorými sú zvyčajne textílie ošetrené a ktoré eliminujú všetku mikroflóru, dokáže DermaSilk® udržiavať dostatočnú mikrobiálnu aktivitu pokožky.
4. Účinnosť a bezpečnosť – 4 textílie v porovnaní.


Sadocco P: Evaluation of antibacterial properties oftextiles; The Italian Pulp and Paper Research Institute, Milano,Jan.10, 2007. 

V tejto štúdií bola testovaná účinnosť a bezpečnosť 4 druhov textilu. (DermaSilk®, Bavlna bez antimikrobiálnej zložky, Bavlna so striebornými niťami a polyamid s anti-mikrobiálnou látkou trilosan). Výsledok testu: DermaSilk® je jediný materiál vyznačujúc satrvanlivou a bezpečnou anti-mikrobiálnou zložkou.
5. Liečba detí s atopickou dermatitídou so špeciálnymi hodvábnymi odevmi DermaSilk® je porovnateľná s lokálnou liečbou kortikosteroidmi.


Senti et al., Department of Dermatology,University of Zurich: Antimicrobial Silk Clothing in the Treatment ofAtopic Dermatitis Proves Comparable to Topical CorticosteroidTreatment; Dermatology 2006; 213:228-233

Pri porovnaní DermaSilk® a konvenčných kortikosteroíd (Elocom krém –účinná zložka mometzón-fuori) bolo po 7 dňoch na oboch stranách výrazné zníženie svrbenia ako aj závažnosť ekzému. DermaSilk® bol pozoruhodne účinný v liečbe detí s atopickou dermatitídou a je porovnateľný s modernou lokálnou liečbou kortikosteroidmi. Kliknite sem pre viac informáciía grafiky o tejto štúdií.
6. Účinok DermaSilk® – hodvábna tkanina, ktorá je ošetrená AEGISTM u detí s atopickou dermatitídou.


Koller et al., Department ofPaediatrics, Medical University Vienna: Action of a silk fabrictreated with AEGIS in children with atopic dermatitis: A 3-monthtrial; Pediatric Allergy and Immunology 2007: 18: 335-338 KollerDY, Halmerbauer G, Böck A, Engstler G; Department ofPaediatrics, Medical University Vienna: Action of DermaSilk®®- a silk fabric treated with AEGISTM in children with atopicdermatitis; presentation at EADV Nov.2004, Florence.

V porovnaní s bavlnou dosiahol DermaSilk®, ktorý pokrýval ramená porovnateľne lepšie výsledky a zníženie indexu SCORAD po 4, 8 a 12 týždňoch. Použitie DermaSilk® s anti-mikrobiálnymi vlastnoťami AEGISTM má významne pozitívny vplyv v liečbe atopickej dermatitíde. 
7. Klinická efektivita hodvábneho textilu v liečbe atopickej dermatitídy.


Ricci et al., Department of Paediatrics,University of Bologna: Clinical effectiveness of a silk fabric in thetreatment of atopic dermatitis; British Journal of Dermatology, 2004,150:127-131 

Do týždňa sa významne zlepšili symptómy skupiny používajúcej DermaSilk®. Index SCORAD bolznížený zo 43 na 30 (p=0,003). Lokálne skóre sa taktiež zlepšilo z 32 na 18,6(p=0,001). Kliknite sem pre viacinformácií a grafiky o tejtoštúdií. 
8. Klinické štúdie o anti-mikrobiálnej aktivite špeciálneho hodvábneho materiálu DermaSilk® v liečbe atopickej dermatitídy.


Ricci G, Patrizi A, Mandrioli P, SpecchiaF, Medri M, Menna G, Masi M: Evaluation of the antibacterial activityof a special silk textile in the treatment of atopic dermatitis;Dermatology 2006, 213:224-227
9. Účinok DermaSilk® v liečbe vredov diabetickej nohy


VinciC, Bonollo V: Efficacia clinica del DermaSilk® nel trattamento delleulcere diabetiche; GIDM Attività Diabetologica eMetabolica in Italia, 23, 211-220, 2003
 

Táto štúdia ukázala ako je DermaSilk® účinný v liečbe vredov diabetickej nohy. Regeneračný proces začal už po 3 – 7 dňoch, rana sa po 60 dňoch zmenšila o jednu šestinu.
10. Dobrá účinnosť DermaSilk® v liečbe atopickej dermatitídy u detí. - 11 prípadov štúdie vo Švédsku.


Henricson K., AndræS., Gromell A., Ferrandiz R: Effect of therapeutic silk in thetreatment of children with atopic eczema. A report of 11 cases inSweden; Allergy 2007, Volume 62 (Supplement 83): Abstract 901, p.322.

11 prípadových štúdií bolo vykonaných u detí a dospelých vo Švédsku. V 7 prípadoch udetských pacientov, ktorý používaliDermaSilk®, rodičia alebo lekári uviedli, že došlok výraznému zníženiu pocitu svrbenia a pacient mohol pokojne spávať.
11. Randomizovaná dvojitá-slepá štúdia o klinickej účinnosti anti-mikrobiálnej zložky použitej v špeciálnej hodvábnej tkanine pri liečbe atopickej dermatitídy.Stinco G, Piccirillo F, Valent F: ARandomized Double-Blind Study to Investigate the Clinical Efficacy ofAdding a Non-Migrating Antimicrobial to a Special Silk Fabric in theTreatment of Atopic Dermatitis; Dermatology 2008; 217:191-195. 

V tejto štúdiíbol DermaSilk® v porovnávaný s konvenčným hodvábom. Rozdiel závažnosti ekzému a pocit svrbenia medzi DermaSilk® a tradičným hodvábom bola významná na konci štúdie (p<0,0001). Užívaním DermaSilk® sa ďalej dosiahlo výrazné a trvalé zlepšenie pri liečení vyrážok a zmierňovaní pocitu svrbenia, ktoré sa prejavujú po prvých 4 týždňoch (p<0,0001). Kliknite sem pre viac informácií a grafiky o tejtoštúdií. 
12. In vitro porovnávacie štúdie o bioaktivite rôznych atni-mikrobiálnych textílií.


Sambri et al.; In vitroevaluation of the bio-activity of different fabrics for underwearagainst Lactobacillus acidophilus, Staphylococcus epidermidis,Styphylococcus aureus and Candida albicans; PosterpräsentationEAACI 2009, 9. Juni, 2009, Poster Nr. 1311, Immunological andClinical Aspects of Allergy and Infection 

V tejto štúdií bol DermaSilk® porovnávaný s deviatimi rôznymi anti-mikrobiálnymi tkaninami. DermaSilk® pôsobil najrýchlejšie proti baktériáma ako jediná anti-mikrobiálne ošetrená tkanina nepôsobí nepriaznivo na životné prostredie. Kliknite sem pre stiahnutie plagátu vo formáte PDF.

Počet položiek v košíku: 0 ks

Cena celkom: 0.00 EUR

vstupiť do košíka
E-mail:
Heslo: